61

Facebook-analys av

Internationella Engelska Skolan Sundsvall

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Internationella Engelska Skolan Sundsvall. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Internationella Engelska Skolan Sundsvall publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,4 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
66
Följarskara
50
Frekvens
52
Följare
1,0K
Interaktioner
5,0K
Interaktioner per inlägg
84,4
Interaktioner per följare
4,9
Inlägg per vecka
1,4

Vinnarinlägg

Internationella Engelska…

A beautiful Lucia for Engelska Skolan!!

241 interaktionspoäng på 1 026 följare
Internationella Engelska…

Crazy hair day at IESS...even Mr Brisson has hair!!..????

235 interaktionspoäng på 1 026 följare
Kurstipset: Facebook för företag 1
För dig med begränsade kunskaper i hur man jobbar strategiskt med Facebook. Välkommen till Jakobsberg 20 mars, Örebro 10 april, Göteborg 12 april eller Södertälje 17 april.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Internationella Engelska…

An amazing Fusion 2018 fashion show today! Thank you for all the support .... so far over 23,000kr raised for #warchildsweden

6 interaktionspoäng på 1 026 följare
Internationella Engelska…

Our year 5 students focusing on teamwork during life skills..

10 interaktionspoäng på 1 026 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.