63

Instagram-analys av

Kique San Miguel

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Kique San Miguel. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 26 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Kique San Miguel publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,9 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
69
Följarskara
51
Frekvens
53
Följare
2,0K
Interaktioner
6,0K
Interaktioner per inlägg
261
Interaktioner per följare
3,0
Inlägg per vecka
1,9

Vinnarinlägg

Kique San Miguel

????ALHAMBRA ????

339 interaktionspoäng på 2 018 följare
Kique San Miguel

❄️COMENZAMOS❄️

329 interaktionspoäng på 2 018 följare

Förlorarinlägg

Kique San Miguel

RED BULL HOMERUN

211 interaktionspoäng på 2 018 följare
Kique San Miguel

GOIKO GRILL

217 interaktionspoäng på 2 018 följare

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.