65

Instagram-analys av

Jernbruket Vedgrill & Öl

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Jernbruket Vedgrill & Öl. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Jernbruket Vedgrill & Öl publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
71
Följarskara
51
Frekvens
56
Följare
1,2K
Interaktioner
2,3K
Interaktioner per inlägg
167
Interaktioner per följare
2,0
Inlägg per vecka
2,5

Vinnarinlägg

Jernbruket Vedgrill & Öl

Vi tackar och bockar! ❤️#jernbruket #jernbruketvedgrillochöl #bookatable

296 interaktionspoäng på 1 170 följare
Jernbruket Vedgrill & Öl
252 interaktionspoäng på 1 170 följare
6 v sedan

Förlorarinlägg

Jernbruket Vedgrill & Öl

En riktigt ljus och lätt öl...fast tvärtom????

88 interaktionspoäng på 1 170 följare
Jernbruket Vedgrill & Öl

Nu har vi potatis att sälja från bästa @bella.andelius i vårt kafé! Helt fantastiskt tycker vi! ???? 3kg för endast 50kr.

95 interaktionspoäng på 1 170 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.