66

Instagram-analys av

Natalia Iniesta ????

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Natalia Iniesta ????. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Natalia Iniesta ???? publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,8 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
64
Följarskara
67
Frekvens
53
Följare
9,9K
Interaktioner
11,6K
Interaktioner per inlägg
969
Interaktioner per följare
1,2
Inlägg per vecka
1,8

Vinnarinlägg

Natalia Iniesta ????

????????♥️

1 287 interaktionspoäng på 9 866 följare
Natalia Iniesta ????

Feliz 2018 ♥️

1 273 interaktionspoäng på 9 866 följare

Förlorarinlägg

Natalia Iniesta ????
670 interaktionspoäng på 9 866 följare
2 mån sedan
Natalia Iniesta ????
778 interaktionspoäng på 9 866 följare
3 mån sedan

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.