61

Instagram-analys av

Konecranes

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Konecranes. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 21 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Konecranes publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
54
Följarskara
51
Frekvens
74
Följare
1,9K
Interaktioner
3,0K
Interaktioner per inlägg
100
Interaktioner per följare
1,6
Inlägg per vecka
7,7

Vinnarinlägg

Konecranes

Happy Friday!

191 interaktionspoäng på 1 872 följare
Konecranes
162 interaktionspoäng på 1 872 följare
4 mån sedan

Förlorarinlägg

Konecranes

Two workshops on Monday. With the important stakeholders from our business we set targets for 2018. #GuestPost #konecranes #minnamikkelafromkonecranes #justanotherdayattheoffice

25 interaktionspoäng på 1 872 följare
Konecranes

At Konecranes, there is no job so important and no job so urgent that we cannot take the time to perform our work safely and correctly. #liftingbusinesses #cranes #safety #manufacturing #service #guestpost #amulyafromkonecranes

53 interaktionspoäng på 1 872 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.