67

Instagram-analys av

Timrå Gårdsbutik

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Timrå Gårdsbutik. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 33 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Timrå Gårdsbutik publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
75
Följarskara
50
Frekvens
55
Följare
1,1K
Interaktioner
3,9K
Interaktioner per inlägg
157
Interaktioner per följare
3,7
Inlägg per vecka
2,4

Vinnarinlägg

Timrå Gårdsbutik

Men nu vart vi glada. Detta delar vi med alla knallar, personalen, våra barn och framförallt alla gäster som besökte oss????????

275 interaktionspoäng på 1 056 följare
Timrå Gårdsbutik

Läxläsning på Bali????

205 interaktionspoäng på 1 056 följare

Förlorarinlägg

Timrå Gårdsbutik

Jag heter Laban och är 7år. Jag behöver ett nytt hem eftersom min mamma är på sjukhem. Ring gärna till Lotta och Stefan så kan dom berätta vilken fin och gosig katt jag är????

85 interaktionspoäng på 1 056 följare
Timrå Gårdsbutik
86 interaktionspoäng på 1 056 följare
2 v sedan

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.