64

Instagram-analys av

Rottneros Park

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Rottneros Park. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 28 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Rottneros Park publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
69
Följarskara
51
Frekvens
57
Följare
1,7K
Interaktioner
8,3K
Interaktioner per inlägg
231
Interaktioner per följare
4,8
Inlägg per vecka
2,8

Vinnarinlägg

Rottneros Park

Nytt år med nya idéer och utmaningar!Rottneros Park ser fram emot en spännande vår och sommar 2018. På hemsidan www.rottnerospark.se kommer kontinuerligt uppdateringar om vad som händer under 2018. Vi ser extra mycket fram emot Trädgårdsfestivalen 16-17 juni då vi gästas av Sara Bäckmo…

387 interaktionspoäng på 1 744 följare
Rottneros Park

#alle #avenue #frost #helada #winter #trees #tree_magic #trees #björk #betula #vinter #värmland #sunne #january #winterlight

332 interaktionspoäng på 1 744 följare

Förlorarinlägg

Rottneros Park

Förr hade man bekämpningsmedel mot det mesta, även sekter! #bekämpningsmedel #skåpstädning #skåprensning #frånförr

136 interaktionspoäng på 1 744 följare
Rottneros Park

Solsken och stilla snöfall över Carl Eldhs parterr. #sagolikasunne #sunne #värmland #visitvarmland #beautifulday #beautifulplace #vackerdag #february #gardens #wintergardens

140 interaktionspoäng på 1 744 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.