63

Instagram-analys av

Wolfcreek Lures

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Wolfcreek Lures. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 27 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Wolfcreek Lures publicerar ett inlägg igenomsnitt 5,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
61
Frekvens
67
Följare
12,0K
Interaktioner
14,9K
Interaktioner per inlägg
646
Interaktioner per följare
1,2
Inlägg per vecka
5,7

Vinnarinlägg

Wolfcreek Lures

Sneak peak... #sportfiskemässan2018 #wolfcreekeastfield #bigbaitbox @eastfieldlures

964 interaktionspoäng på 12 038 följare
Wolfcreek Lures

Girls Fishing Crew 2018. I had the honour to build twenty custom color The Cub for @girlsfishingcrew designed by skilled @clara.obradovic13 . Great work by Clara! I hope I did your original design justice. The lures will be available in the Girls Fishing Crew’s booth at @sportfiskemassan…

908 interaktionspoäng på 12 038 följare

Förlorarinlägg

Wolfcreek Lures

2018 Damn You clothing & apparel. Released @sportfiskemassan. Swipe for more. ???? @baraettkasttill #damnyouwolfcreeklures #wolfcreeklures #damnyouapparel #onandoffwaterclothing

380 interaktionspoäng på 12 038 följare
Wolfcreek Lures

Shake it off! Skinny Wolf jr plastic in Långban Shad - one of my favourite colors. Photo: @baraettkasttill #damnyouwolfcreeklures #wolfcreeklures #skinnywolfjr #pike #fishing #catchtakeaphotoreleasehighfiveafriend

382 interaktionspoäng på 12 038 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.