59

Instagram-analys av

Mörrums Kronolaxfiske

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Mörrums Kronolaxfiske. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*59, vilket är 18 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Mörrums Kronolaxfiske publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,3 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
62
Följarskara
50
Frekvens
51
Följare
1,1K
Interaktioner
2,3K
Interaktioner per inlägg
101
Interaktioner per följare
2,1
Inlägg per vecka
1,3

Vinnarinlägg

Mörrums Kronolaxfiske

We wish you all a great weekend and hope that you are looking forward to this season as much as we do. With this great pic by @bengtnyberg #mörrumsån #kungsforsen #mörrumskronolaxfiske #17mars2018

184 interaktionspoäng på 1 110 följare
Mörrums Kronolaxfiske

????????????#mörrumsån

154 interaktionspoäng på 1 110 följare

Förlorarinlägg

Mörrums Kronolaxfiske

Julmarknad i Mörrum Söndag 10/12 kl 10-16 Start vid laxagården

62 interaktionspoäng på 1 110 följare
Mörrums Kronolaxfiske

#fishing foto: Carl-Johan Erikssn

64 interaktionspoäng på 1 110 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.