62

Instagram-analys av

SmellWell™

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från SmellWell™. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. SmellWell™ publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
52
Följarskara
60
Frekvens
70
Följare
11,0K
Interaktioner
12,9K
Interaktioner per inlägg
391
Interaktioner per följare
1,2
Inlägg per vecka
6,6

Vinnarinlägg

SmellWell™

Choice of the week - which one is your favorite design? Let us know???? #smellwell #makesyourstuffsmellwell

1 397 interaktionspoäng på 11 043 följare
SmellWell™

New Sneakers? Make them stay longer fresh with SmellWell ???? Photo via  our ????????ambassador @jenniferbergqvist #smellwell #makesyourstuffsmellwell

661 interaktionspoäng på 11 043 följare

Förlorarinlägg

SmellWell™

No road is too long when you are in good company. @nedimbilliejean is taking SmellWell with him no matter where he is going. #smellwell #makesyourstuffsmellwell

221 interaktionspoäng på 11 043 följare
SmellWell™

From now on, wherever I go, I take SmellWell with me. Photo captured by @tamara__patricia #smellwell #makesyourstuffsmellwell

251 interaktionspoäng på 11 043 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.