64

Instagram-analys av

Klubbhuset

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Klubbhuset. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 29 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Klubbhuset publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,1 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Klubbhuset för oengagerande inlägg. De 28654 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Klubbhuset. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
46
Följarskara
76
Frekvens
72
Följare
28,7K
Interaktioner
62,4K
Interaktioner per inlägg
770
Interaktioner per följare
2,2
Inlägg per vecka
7,1

Vinnarinlägg

Klubbhuset

Det budskapet håller vi med @zonefloorball om va?

1 641 interaktionspoäng på 28 654 följare
Klubbhuset

Nu finns nya Zone Airlight 27 FINAL EDT att förbeställa på hemsidan! Endast 1299:- och leverans är satt till v.15. #viälskarinnebandy #klubbhuset #zonefloorball

1 472 interaktionspoäng på 28 654 följare

Förlorarinlägg

Klubbhuset

I lucka 10 hittar ni @galantecarlstrom nya innebandyklubba! Tack Pinkelina! #julekule #viälskarinnebandy #klubbhuset

437 interaktionspoäng på 28 654 följare
Klubbhuset

Lucka 17! #julekule #viälskarinnebandy #klubbhuset

441 interaktionspoäng på 28 654 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.