63

Instagram-analys av

Kustbevakningen

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Kustbevakningen. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 27 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Kustbevakningen publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
64
Följarskara
54
Frekvens
61
Följare
4,2K
Interaktioner
10,6K
Interaktioner per inlägg
444
Interaktioner per följare
2,5
Inlägg per vecka
4,2

Vinnarinlägg

Kustbevakningen

Vi på Kustbevakningen önskar er alla en glad alla hjärtans dag! Foto: Kustbevakningen #kustbevakningen #allahjärtansdag

735 interaktionspoäng på 4 248 följare
Kustbevakningen

Norska brandmän vinschas ner till KBV 003 under miljöräddningsövningen #scope2017 som hölls i norska Langesund tidigare i år. Foto: @kystverket @scope2017exercise #kustbevakningen #samverkan #övning # miljöräddning #räddningstjänst #langesund #mirg

614 interaktionspoäng på 4 248 följare

Förlorarinlägg

Kustbevakningen

Nyligen fick en lågstadieklass på Hisingen i Göteborg besök av kustbevakaren Benjamin som berättade om sitt arbete och svarade på frågor om Kustbevakningen. Efteråt fick eleverna skriva om besöket och många valde även att rita vår maskot, havsörnen Gusten. ????Privat #Kustbevakningen

219 interaktionspoäng på 4 248 följare
Kustbevakningen

Beslag av olovligt fiskeredskap i Vänern utfört av besättningen ombord KBV 051. Genom att se till att både yrkes- och fritidsfiskare följer reglerna verkar vi för ett hållbart fiske för framtiden. Foto: Kustbevakningen #kustbevakningen #fiske #Vänern #hållbart

294 interaktionspoäng på 4 248 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.