75

Instagram-analys av

Sverigedemokraterna

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Sverigedemokraterna. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*75, vilket är 50 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Sverigedemokraterna publicerar ett inlägg igenomsnitt 14,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
63
Följarskara
65
Frekvens
99
Följare
16,2K
Interaktioner
42,8K
Interaktioner per inlägg
1,5K
Interaktioner per följare
2,6
Inlägg per vecka
14,6

Vinnarinlägg

Sverigedemokraterna
2 854 interaktionspoäng på 16 167 följare
2 mån sedan
Sverigedemokraterna

Gott nytt år! #SD2018

2 796 interaktionspoäng på 16 167 följare

Förlorarinlägg

Sverigedemokraterna
232 interaktionspoäng på 16 167 följare
4 mån sedan
Sverigedemokraterna

Andelen kvinnor som utsätts för sexualbrott har stigit katastrofartat de senaste åren. Enligt Brottsförebyggande rådets årliga trygghetsrapport har så mycket som var sjunde kvinna utsatts bara under det senaste året. För att vända trenden krävs det en närvarande polis med tillräckliga…

603 interaktionspoäng på 16 167 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.