66

Instagram-analys av

Sofía Villegas

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Sofía Villegas. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Sofía Villegas publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
69
Följarskara
52
Frekvens
63
Följare
2,2K
Interaktioner
4,4K
Interaktioner per inlägg
261
Interaktioner per följare
2,0
Inlägg per vecka
4,7

Vinnarinlägg

Sofía Villegas

Buenas noches!!???? Que hacen ?

494 interaktionspoäng på 2 210 följare
Sofía Villegas

Buenos días, esta soy yo cada vez que me despierto☉

449 interaktionspoäng på 2 210 följare

Förlorarinlägg

Sofía Villegas

Todo y más????????????

79 interaktionspoäng på 2 210 följare
Sofía Villegas

@valentinacuellar15 ????❤

81 interaktionspoäng på 2 210 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.