63

Instagram-analys av

Carl Larsson-gården

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Carl Larsson-gården. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 27 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Carl Larsson-gården publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,0 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
70
Följarskara
52
Frekvens
50
Följare
2,8K
Interaktioner
4,8K
Interaktioner per inlägg
345
Interaktioner per följare
1,7
Inlägg per vecka
1,0

Vinnarinlägg

Carl Larsson-gården

Glad Lucia önskar Carl Larsson-gården!

490 interaktionspoäng på 2 794 följare
Carl Larsson-gården

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi på Carl Larsson-gården! Först kommer vedkarlen, gamle skefbente Johan Holm. Så hjälpes farfar ur giggen, och så kommer den gubben strubblande på ännu klenare ben. Stödande sig på sina två käppar, knogar han fram öfver ateljégolfvet…

482 interaktionspoäng på 2 794 följare

Förlorarinlägg

Carl Larsson-gården

Från Carl Larssons akvarell "Bron" från 1912, känner vi igen den här vackra sjalen. Vi vet inte säkert om det är samma sjal, men likheten och storleken är snubblande nära!

225 interaktionspoäng på 2 794 följare
Carl Larsson-gården

Dags att sätta om blommorna! Här tas skott både av pelargon och bladkaktus! Carl Larsson-gården visas varje dag! Vardagar kl 11 och helger kl 13. Välkomna!

226 interaktionspoäng på 2 794 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.