64

Facebook-analys av

Gårdsjö Älgpark

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Gårdsjö Älgpark. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 29 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Gårdsjö Älgpark publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,6 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
59
Följarskara
70
Frekvens
52
Följare
21,9K
Interaktioner
171,3K
Interaktioner per inlägg
4,8K
Interaktioner per följare
7,8
Inlägg per vecka
1,6

Vinnarinlägg

Gårdsjö Älgpark

Olivias video 6 tulpantjuven.

86 873 interaktionspoäng på 21 941 följare
Gårdsjö Älgpark

Olivias video 2

25 246 interaktionspoäng på 21 941 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Gårdsjö Älgpark
5 interaktionspoäng på 21 941 följare
3 mån sedan
Gårdsjö Älgpark

Bröderna Brööl med The Mooseman spelar på Gillet i Sala 30+ på lördag.

50 interaktionspoäng på 21 941 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.