66

Instagram-analys av

Östers IF

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Östers IF. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Östers IF publicerar ett inlägg igenomsnitt 9,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
60
Följarskara
56
Frekvens
79
Följare
3,2K
Interaktioner
20,7K
Interaktioner per inlägg
283
Interaktioner per följare
6,5
Inlägg per vecka
9,0

Vinnarinlägg

Östers IF
569 interaktionspoäng på 3 157 följare
3 mån sedan
Östers IF
510 interaktionspoäng på 3 157 följare
3 mån sedan

Förlorarinlägg

Östers IF
59 interaktionspoäng på 3 157 följare
3 mån sedan
Östers IF
66 interaktionspoäng på 3 157 följare
3 mån sedan

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.