65

Facebook-analys av

Centerpartiet

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Centerpartiet. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Centerpartiet publicerar ett inlägg igenomsnitt 8,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Centerpartiet för oengagerande inlägg. De 47702 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Centerpartiet. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
33
Följarskara
94
Frekvens
77
Följare
47,7K
Interaktioner
46,8K
Interaktioner per inlägg
300
Interaktioner per följare
1,0
Inlägg per vecka
8,7

Vinnarinlägg

Centerpartiet

Vi blir stolta över att Sverigedemokraterna ser oss som deras främsta politiska motpol. Och vi håller dessutom med. Inte minst skiljer sig vår syn på människors lika värde åt. Vill du se mer C och mindre SD i politiken efter valet? Dela gärna!

1 638 interaktionspoäng på 47 702 följare
Centerpartiet

Idag är internationella kvinnodagen. Vi jobbar hela tiden för ett jämställt samhälle med fler kvinnor som ledare. Och vi är stolta över våra tre kvinnor som partiordförande.

1 305 interaktionspoäng på 47 702 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Centerpartiet

Längs med delar av Sveriges kuster ligger tusentals vrak. Flera av dessa är direkt miljöfarliga. "Så länge de inte saneras är det en latent bomb som ligger i vattnet", säger Kristina Yngwe. Dela gärna artikeln! …

37 interaktionspoäng på 47 702 följare
Centerpartiet

Live från partiledardebatten i Uppsala mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt.

48 interaktionspoäng på 47 702 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.