72

Instagram-analys av

Vitlycke museum

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Vitlycke museum. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*72, vilket är 44 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Vitlycke museum publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,8 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
86
Följarskara
51
Frekvens
53
Följare
1,4K
Interaktioner
6,8K
Interaktioner per inlägg
296
Interaktioner per följare
4,7
Inlägg per vecka
1,8

Vinnarinlägg

Vitlycke museum

The topmost panel at the Massleberg site.

578 interaktionspoäng på 1 440 följare
Vitlycke museum

Boats aplenty, together with a lone warrior and what could be a symbol of the sun. All this at Aspeberget in the Tanum world heritage area.

407 interaktionspoäng på 1 440 följare

Förlorarinlägg

Vitlycke museum

Typical Swedish west coast winter weather here today, 1 °C and horizontal rain. Therefor: #tbt to last July with a picture from our archaeology school. Here kids get a chance to try what archaeological field work is about as we spend two hours in the excavation and also documenting rock art. ????…

111 interaktionspoäng på 1 440 följare
Vitlycke museum

There are 4200 rock carving sites in the Bohuslän region, the individual pictures are counted in the tens of thousands. This pre-historic treasure were made with the simplest tool imaginable: a rock. The facets on this piece of stone came about when it was used to make imagines that today, 3000…

143 interaktionspoäng på 1 440 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.