62

Instagram-analys av

Being Artistic In Life

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Being Artistic In Life. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 24 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Being Artistic In Life publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,0 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
51
Följarskara
79
Frekvens
48
Följare
31,6K
Interaktioner
4,1K
Interaktioner per inlägg
822
Interaktioner per följare
0,1
Inlägg per vecka
1,0

Vinnarinlägg

Being Artistic In Life

First session on this sleeve! . . . . . #honkoping #curacao #karlsruhe

1 015 interaktionspoäng på 31 583 följare
Being Artistic In Life
1 004 interaktionspoäng på 31 583 följare
5 mån sedan

Förlorarinlägg

Being Artistic In Life

Started this 3 years ago!! On the Homie @krusing

124 interaktionspoäng på 31 583 följare
Being Artistic In Life

#brothersinarms

974 interaktionspoäng på 31 583 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.