62

Instagram-analys av

Kungsbyn

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Kungsbyn. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 24 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Kungsbyn publicerar ett inlägg igenomsnitt 2,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
65
Följarskara
50
Frekvens
55
Följare
1,0K
Interaktioner
2,0K
Interaktioner per inlägg
112
Interaktioner per följare
1,9
Inlägg per vecka
2,5

Vinnarinlägg

Kungsbyn

Fredagen den 10 november hände något mäktigt på Kungsbyn!

144 interaktionspoäng på 1 038 följare
Kungsbyn

Lunchrasten spenderas med Sigge, Selma och skidskytte ????????

144 interaktionspoäng på 1 038 följare

Förlorarinlägg

Kungsbyn

Spännande med en ny låda med godsaker i till dvärgsilkesaporna

80 interaktionspoäng på 1 038 följare
Kungsbyn

Lemurerna hälsar trevlig helg

84 interaktionspoäng på 1 038 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.