71

Instagram-analys av

Samantha Gardiner

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Samantha Gardiner. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*71, vilket är 41 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Samantha Gardiner publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,3 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
100
Följarskara
51
Frekvens
16
Följare
2,3K
Interaktioner
5,5K
Interaktioner per inlägg
682
Interaktioner per följare
2,4
Inlägg per vecka
0,3

Vinnarinlägg

Samantha Gardiner

Happy days ahead ????????

848 interaktionspoäng på 2 274 följare
Samantha Gardiner

It was pretty challenging trying to squeeze in a year full of my annoying sister tendencies in just 20 days of Christmas break, but I’d say I did a pretty good job ❤️???? #AbertaBound

720 interaktionspoäng på 2 274 följare

Förlorarinlägg

Samantha Gardiner
401 interaktionspoäng på 2 274 följare
4 mån sedan
Samantha Gardiner

Wedding season with my fav crazy twins ????????

658 interaktionspoäng på 2 274 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.