74

Instagram-analys av

Hugo Hofverberg Hagman

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Hugo Hofverberg Hagman. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*74, vilket är 48 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Hugo Hofverberg Hagman publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,6 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
100
Följarskara
52
Frekvens
31
Följare
2,7K
Interaktioner
12,7K
Interaktioner per inlägg
1,2K
Interaktioner per följare
4,6
Inlägg per vecka
0,6

Vinnarinlägg

Hugo Hofverberg Hagman

Bruarfoss was our 2nd stop in Iceland during our roadtrip and it might be the most beautiful place I have been to.

1 968 interaktionspoäng på 2 734 följare
Hugo Hofverberg Hagman

This was actually a troll who got turned into stone by the morning sunlight.

1 527 interaktionspoäng på 2 734 följare

Förlorarinlägg

Hugo Hofverberg Hagman
702 interaktionspoäng på 2 734 följare
3 mån sedan
Hugo Hofverberg Hagman

Happy New Year!

930 interaktionspoäng på 2 734 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.