66

Instagram-analys av

Göta ingenjörregemente, Ing 2

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Göta ingenjörregemente, Ing 2. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 33 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Göta ingenjörregemente, Ing 2 publicerar ett inlägg igenomsnitt 5,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
67
Följarskara
54
Frekvens
67
Följare
4,7K
Interaktioner
16,9K
Interaktioner per inlägg
544
Interaktioner per följare
3,6
Inlägg per vecka
5,8

Vinnarinlägg

Göta ingenjörregemente, Ing 2

Andre advent är här och snö faller åter över garnisonen. Det firar vi med bild från en annan snöig dag, under nådens år 2007. En extra varm andra advent önskar kontot den man som kärvt chefar över farkosten på bilden. Efter nyår tillträder han som kontingentschef för Sveriges bidrag…

1 074 interaktionspoäng på 4 672 följare
Göta ingenjörregemente, Ing 2

Där hundföraren går måste även hunden kunna följa. Även när riktningen är rakt nedåt! Här ses ett ekipage öva firning tillsammans. Foto: @mkfocus

1 011 interaktionspoäng på 4 672 följare

Förlorarinlägg

Göta ingenjörregemente, Ing 2

Eftermiddag i P4 Jönköping besökte idag regementet under ett avsnitt om folk och försvar. Tio minuter in i programmet kan ni bland annat höra soldaten Sandra prata om varför hon valde en militär karriär och vår regementsförvaltare kommentera den nya plikten.

304 interaktionspoäng på 4 672 följare
Göta ingenjörregemente, Ing 2

Vi börjar arbetsveckan med synkontroll. Ser du minspröt som gömmer sig i den småländska myllan? Swipa höger för se vilken kvist du inte vill bryta och vad om gömmer sig i andra änden av den.

337 interaktionspoäng på 4 672 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.