63

Instagram-analys av

Vanderléia Fontanari

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Vanderléia Fontanari. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Vanderléia Fontanari publicerar ett inlägg igenomsnitt 12,8 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
50
Följarskara
51
Frekvens
92
Följare
1,5K
Interaktioner
444
Interaktioner per inlägg
37,0
Interaktioner per följare
0,3
Inlägg per vecka
12,8

Vinnarinlägg

Vanderléia Fontanari

Sobrinha amada!!!

82 interaktionspoäng på 1 460 följare
Vanderléia Fontanari

32. Ficando velha, porque a sobrinha neta ao lado está maior que eu!!!

81 interaktionspoäng på 1 460 följare

Förlorarinlägg

Vanderléia Fontanari

Amigo pra toda vida!!!!

4 interaktionspoäng på 1 460 följare
Vanderléia Fontanari
10 interaktionspoäng på 1 460 följare
2 v sedan

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.