62

Instagram-analys av

Ledningsregementet

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Ledningsregementet. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Ledningsregementet publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,5 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
66
Följarskara
51
Frekvens
52
Följare
1,6K
Interaktioner
3,4K
Interaktioner per inlägg
178
Interaktioner per följare
2,1
Inlägg per vecka
1,5

Vinnarinlägg

Ledningsregementet

Rekryter på Ledningsplutonen gör sin första terrängkörning med stridsfordon 90. #svfm #ledningsregementet #rekryt #stf90 #cv90

276 interaktionspoäng på 1 622 följare
Ledningsregementet

118 pluton genomför just nu sin grundutbildning på Ledningsregementet. Här övar plutonen på att hantera signalpistol på Veckholms skjutfält.

240 interaktionspoäng på 1 622 följare

Förlorarinlägg

Ledningsregementet

Kom och hälsa på oss i vår monter på SACO-mässan. Testa VR eller varför inte utmana en kompis i jägarvila? #ledningsregementet #svfm

97 interaktionspoäng på 1 622 följare
Ledningsregementet

Här lär sig våra praodeltagare att framrycka dolt i terrängen. Foto: Martin Larsson/Försvarsmakten #svfm #ledningsregementet #ledr #prao

99 interaktionspoäng på 1 622 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.