61

Instagram-analys av

Försvarsmaktens tekniska skola

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Försvarsmaktens tekniska skola. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 22 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Försvarsmaktens tekniska skola publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,2 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
66
Följarskara
50
Frekvens
51
Följare
1,0K
Interaktioner
2,6K
Interaktioner per inlägg
123
Interaktioner per följare
2,5
Inlägg per vecka
1,2

Vinnarinlägg

Försvarsmaktens tekniska skola

Just nu är det full fart på Marksystemavdelningen. Bakom varenda port pågår olika utbildningar. Bland annat pågår rangerförarbevis-utbildning för Stridsfordon 90. Utbildningen är ett förkunskapskrav för att få gå nästa steg i systemet: chassikursen. Sju elever från Stridsgrupp…

177 interaktionspoäng på 1 033 följare
Försvarsmaktens tekniska skola

Förra veckan genomfördes medaljceremoni för kollegor, på Halmstad garnison, som har genomfört mentorering av militärbefäl i Afghanistan. De har löst uppgiften med bravur. Utöver Afghanistan så genomfördes även medaljceremoni för individer som har deltagit i insats i Mali.…

166 interaktionspoäng på 1 033 följare

Förlorarinlägg

Försvarsmaktens tekniska skola

Armén musikkår (AMK) är ute och turnerar. AMK är försvarsmaktens största professionella orkester och är rikets största representationsmusikkår samt svarar för musiken vid statsceremoniell verksamhet. AMK genomför, om du är i Stockholm, julkonsert på Skansen 25 november. Imorgon är AMK…

72 interaktionspoäng på 1 033 följare
Försvarsmaktens tekniska skola

Välkommen till Försvarsmakten. Vi som gör allt för att du ska få vara ifred. Intresserad av att jobba eller göra grundutbildning hos FMTS? Besök jobb.forsvarsmakten.se #forsvarsmakten #fmts #fmtsgörteknikentillgänglig Film: Försvarsmakten #svfm

83 interaktionspoäng på 1 033 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.