64

Instagram-analys av

Finspångs kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Finspångs kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 29 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Finspångs kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 10,3 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
58
Följarskara
51
Frekvens
83
Följare
1,2K
Interaktioner
5,9K
Interaktioner per inlägg
90,1
Interaktioner per följare
4,9
Inlägg per vecka
10,3

Vinnarinlägg

Finspångs kommun

Hej! Jag heter Malin Fritiofsson, är 23 år gammal och jobbar som kommunikatör på @bergskagymnasiet (Finspångs kommunala gymnasieskola). I juni tog jag civilekonomexamen och i augusti fick jag drömjobbet, på drömarbetsplatsen i bästaste kommunen. Jag har faktiskt alltid velat jobba inom…

232 interaktionspoäng på 1 204 följare
Finspångs kommun

#Jobbaifinspång #Räddningsstyrka

210 interaktionspoäng på 1 204 följare

Förlorarinlägg

Finspångs kommun

I brist på bättre bild här ute i skogen får detta symbolisera sårbarhet. En av mina arbetsuppgifter är att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för hela kommunen. Genom att identifiera var vi har störst risker kan vi också rikta våra insatser såväl i det vardagliga arbetet som vid…

30 interaktionspoäng på 1 204 följare
Finspångs kommun

Planering av Kulturarvsdagen på Kulturhuset Finspång onsdagen 2 maj i arrangemang av Kulturarv Östergötland/Östergötlands museum. #jobbaifinspang

30 interaktionspoäng på 1 204 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.