63

Instagram-analys av

Janne Blomqvist

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Janne Blomqvist. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 26 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Janne Blomqvist publicerar ett inlägg igenomsnitt 5,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
60
Frekvens
65
Följare
10,9K
Interaktioner
14,5K
Interaktioner per inlägg
632
Interaktioner per följare
1,3
Inlägg per vecka
5,2

Vinnarinlägg

Janne Blomqvist

Happy guys.. ???? @jansommer

1 102 interaktionspoäng på 10 917 följare
Janne Blomqvist

F1-testing! ???? @sauberf1team

1 042 interaktionspoäng på 10 917 följare

Förlorarinlägg

Janne Blomqvist

End of parental leave, puppy now four months old and off we go to @circuitdebcncat for some F1-testing..????????????

339 interaktionspoäng på 10 917 följare
Janne Blomqvist

Rather pleasant sunday.. #loafing #englishbulldog

343 interaktionspoäng på 10 917 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.