62

Instagram-analys av

Copperhill Mountain Lodge

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Copperhill Mountain Lodge. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*62, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Copperhill Mountain Lodge publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,0 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
56
Frekvens
68
Följare
7,0K
Interaktioner
10,4K
Interaktioner per inlägg
496
Interaktioner per följare
1,5
Inlägg per vecka
6,0

Vinnarinlägg

Copperhill Mountain Lodge

Greetings from the 5th floor. #morningglow #saturday #weekend #swedishmountains #copperhill #copperhillmountainlodge #nordicchoice #nordichotels #åresweden

904 interaktionspoäng på 7 003 följare
Copperhill Mountain Lodge

Hello Sunday. #weekend #sundaymorning #skiresort #copperhillmountainlodge #copperhill #thepreferredlife #nordicchoice #nordichotels #åresweden

810 interaktionspoäng på 7 003 följare

Förlorarinlägg

Copperhill Mountain Lodge

Fresh cod directly from the Atlantic #locallyproduced #dinner #saturday #copperhillmountainlodge #copperhill #thepreferredlife #nordicchoice #nordichotels #åresweden

246 interaktionspoäng på 7 003 följare
Copperhill Mountain Lodge

Sun is shining, lifts are opening- what could possibly go wrong? #happyweekend #skiholiday #fridaymood #copperhill #copperhillmountainlodge #nordichotels #nordicchoice #åresweden

322 interaktionspoäng på 7 003 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.