64

Instagram-analys av

Kustbevakningen

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Kustbevakningen. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*64, vilket är 28 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Kustbevakningen publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
65
Följarskara
53
Frekvens
61
Följare
4,3K
Interaktioner
6,0K
Interaktioner per inlägg
502
Interaktioner per följare
1,4
Inlägg per vecka
4,2

Vinnarinlägg

Kustbevakningen

Vi på Kustbevakningen önskar er alla en glad alla hjärtans dag! Foto: Kustbevakningen #kustbevakningen #allahjärtansdag

735 interaktionspoäng på 4 267 följare
Kustbevakningen

Övning ger som bekant färdighet men också nya kontakter. Att veta vem man står sida vid sida med när det verkligen gäller kan visa sig vara ovärderligt. Här övar besättningen ombord KBV 312 tillsammans med @sjoraddningssallskapet Foto: Kustbevakningen #kustbevakningen #övning #samverkan…

599 interaktionspoäng på 4 267 följare

Förlorarinlägg

Kustbevakningen

Genom att kontrollera lastsäkring och farligt gods i våra hamnar bidrar vi till att minska risken för olyckor och att människor eller miljö kommer till skada. Foto: Kustbevakningen #säkersjöfart #kustbevakningen #lastsäkring #farligtgods

378 interaktionspoäng på 4 267 följare
Kustbevakningen

#tbt Kombinationsfartyget KBV 201 tillsammans med danska fartyget Hjortø under miljöövningen Balex Delta 2005 i Karlskronas skärgård. I år är det åter Sveriges tur att arrangera övningen som involverar länderna runt Östersjön. Foto: Kustbevakningen #kustbevakningen #balexdelta #helcom…

410 interaktionspoäng på 4 267 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.