67

Instagram-analys av

Thule

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Thule. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 35 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Thule publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,1 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Thule för oengagerande inlägg. De 72021 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Thule. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
36
Följarskara
100
Frekvens
72
Följare
72,0K
Interaktioner
104,8K
Interaktioner per inlägg
1,4K
Interaktioner per följare
1,5
Inlägg per vecka
7,1

Vinnarinlägg

Thule

Introducing the all new Thule Urban Glide 2. An award winning all-terrain stroller that is ready to keep up with you. #thuleurbanglide #bringyourkids

4 725 interaktionspoäng på 72 021 följare
Thule

For when winter puts you here. #bringyourlife ????: @dmarshmallow

3 142 interaktionspoäng på 72 021 följare

Förlorarinlägg

Thule

May the day remain endless. #bringyourlife #alinevanlifeaction

449 interaktionspoäng på 72 021 följare
Thule

Thule Vea, a daypack that can finally keep up with you. #thulevea #bringyourlife ????:@neccphoto

576 interaktionspoäng på 72 021 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.