63

Instagram-analys av

Vetlanda kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Vetlanda kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Vetlanda kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 9,3 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
55
Följarskara
52
Frekvens
80
Följare
2,7K
Interaktioner
17,3K
Interaktioner per inlägg
161
Interaktioner per följare
6,5
Inlägg per vecka
9,3

Vinnarinlägg

Vetlanda kommun

Julen nalkas. Nu är granen på plats på Vetlanda torg

478 interaktionspoäng på 2 655 följare
Vetlanda kommun

Personalen, med Felicia som lucia gick idag tidigt på morgonen runt och lussade för de boende på Brobygården. #vetlanda

381 interaktionspoäng på 2 655 följare

Förlorarinlägg

Vetlanda kommun

Våga satsa. Smalna av. Lägga grunden för en långsiktig målbild. Skapa positiva bilder redan från förskola, sa Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid paneldebatten, när Vetlanda kommun under tisdagen arrangerade Omvärldsanalysdag på Ädelfors Folkhögskola. Huvudfrågor under…

62 interaktionspoäng på 2 655 följare
Vetlanda kommun

Fler bilder från #storacykeldagen2017 Cykla är ju livet!

73 interaktionspoäng på 2 655 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.