61

Facebook-analys av

Kustbevakningen

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Kustbevakningen. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 22 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Kustbevakningen publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,5 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
60
Följarskara
57
Frekvens
52
Följare
4,1K
Interaktioner
1,6K
Interaktioner per inlägg
174
Interaktioner per följare
0,4
Inlägg per vecka
1,5

Vinnarinlägg

Kustbevakningen

Ännu en kurs i grundläggande sjöräddning har genomförts i Kustbevakningens regi vid Sjöfartsverkets sjöräddningsskola på Arkö. På kursen lär sig deltagarna bland annat grunderna i sökmetodik, sjukvård och omhändertagande. Vad ska man då tänka på för att inte hamna i sjönöd? -…

184 interaktionspoäng på 4 108 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Kustbevakningen

Ännu en kurs i grundläggande sjöräddning har genomförts i Kustbevakningens regi vid Sjöfartsverkets sjöräddningsskola på Arkö. På kursen lär sig deltagarna bland annat grunderna i sökmetodik, sjukvård och omhändertagande. Vad ska man då tänka på för att inte hamna i sjönöd? -…

184 interaktionspoäng på 4 108 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.