56

Instagram-analys av

Latitude 64

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Latitude 64. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*56, vilket är 12 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Latitude 64 publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Latitude 64 för oengagerande inlägg. De 22842 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Latitude 64. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
32
Följarskara
71
Frekvens
74
Följare
22,8K
Interaktioner
13,0K
Interaktioner per inlägg
448
Interaktioner per följare
0,6
Inlägg per vecka
7,6

Vinnarinlägg

Latitude 64

Monday Blues Eye Candy.

968 interaktionspoäng på 22 842 följare
Latitude 64

Looks like someone just got a new vehicle for #discgolf adventures.

894 interaktionspoäng på 22 842 följare

Förlorarinlägg

Latitude 64

The Next Generation Tour kicks of March 17th with it´s first three qualifiers, held in Southaven - Mississippi, Wichita - Kansas and Appling - Georgia. Be sure to register and be part of this great experience:

182 interaktionspoäng på 22 842 följare
Latitude 64

The Memorial Championship is in the books, and it was one of those tournaments that saw many ups and downs and what-could-have-been´s. Read more at www.latitude64.se.

198 interaktionspoäng på 22 842 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.