60

Instagram-analys av

Västerviks kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Västerviks kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*60, vilket är 20 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Västerviks kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 5,9 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
56
Följarskara
51
Frekvens
68
Följare
1,9K
Interaktioner
4,1K
Interaktioner per inlägg
102
Interaktioner per följare
2,1
Inlägg per vecka
5,9

Vinnarinlägg

Västerviks kommun

Fredagsfika! Lena på café Fridkulla erbjuder nybakade bullar???? Fridkulla är en daglig verksamhet för personer med en funktionsnedsättning eller som har svårt att få arbete. De driver caféet tillsammans med handledare. Har du provat deras fantastiska kakor och bullar????? Trevlig fredag!…

268 interaktionspoäng på 1 932 följare
Västerviks kommun

????Hej från Pelle, Tobias, Elvy och Demitrios! De kommer från dagcenter och packar upp varor på ICA Maxi varje onsdag. Hos oss är det viktigt med livskvalitet varje dag, oavsett vem du är.???? #västervikskommun #jobbaivastervikskommun #vvik #dagcenter #dagligverksamhet #funktionsnedsättning…

262 interaktionspoäng på 1 932 följare

Förlorarinlägg

Västerviks kommun

Föräldrar och vårdnadshavare! Ni glömmer väl inte att lägga in scheman för förskola och fritidshem? Bra!???? Trevlig helg!???? #västervikskommun #vvik #västervik #barnomsorg #friyay

25 interaktionspoäng på 1 932 följare
Västerviks kommun

Vet du något om Welinska fastigheten? Kent och hans kollegor på arkivet behöver din hjälp att minnas???????? #tbt #västervikskommun #jobbaivastervikskommun #arkiv #kommunarkiv #gamlavästervik #minnen #återblick #vvik

42 interaktionspoäng på 1 932 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.