65

Instagram-analys av

ANTE

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från ANTE. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. ANTE publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,3 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
100
Frekvens
13
Följare
32,4K
Interaktioner
13,8K
Interaktioner per inlägg
2,3K
Interaktioner per följare
0,4
Inlägg per vecka
0,3

Vinnarinlägg

ANTE

NU på Söndag kommer jag och L22 tillsammans med Sandvik vara i Sandviken för att samla in pengar till Världens barn???????? Om ni är i närheten så måste ni komma förbi!!!!

1 759 interaktionspoäng på 32 405 följare

Förlorarinlägg

ANTE

NU på Söndag kommer jag och L22 tillsammans med Sandvik vara i Sandviken för att samla in pengar till Världens barn???????? Om ni är i närheten så måste ni komma förbi!!!!

1 759 interaktionspoäng på 32 405 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.