66

Instagram-analys av

Oriflame

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Oriflame. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 33 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Oriflame publicerar ett inlägg igenomsnitt 7,5 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Oriflame för oengagerande inlägg. De 327020 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Oriflame. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
34
Följarskara
100
Frekvens
73
Följare
327,0K
Interaktioner
446,3K
Interaktioner per inlägg
5,8K
Interaktioner per följare
1,4
Inlägg per vecka
7,5

Vinnarinlägg

Oriflame

Which Tender Care do you carry with you every day? ❤️ ???? by @mademoiselle_iva ___________________________________ 33954, 26891, 30861, 33442, 32537, 24877 #Oriflame #TenderCare #Skincare #Beauty

11 123 interaktionspoäng på 327 020 följare
Oriflame

Which is your favourite - So Fever Her, Possess or Eclat? ???? ___________________________________ 31099 & 30886 & 30128 #Oriflame #Fragrance #Perfume #Beauty

10 542 interaktionspoäng på 327 020 följare

Förlorarinlägg

Oriflame

What do you like - purple or red? ???? ___________________________________ 33257, 33263 #Oriflame #Colourbox #Nails #Nailpolish #Manicure #Beauty

2 792 interaktionspoäng på 327 020 följare
Oriflame

Make 2018 your healthiest year yet! ???? Start with high-quality supplements that help your body get the nutrition it needs! ???? by @anastasia_grande ___________________________________ 22791 #Oriflame #WellnessByOriflame #Beauty

2 800 interaktionspoäng på 327 020 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.