57

Facebook-analys av

Bro Väggarage AB/Järesunds Åkeri AB

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Bro Väggarage AB/Järesunds Åkeri AB. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*57, vilket är 14 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Bro Väggarage AB/Järesunds Åkeri AB publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,6 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
51
Frekvens
52
Följare
1,1K
Interaktioner
1,0K
Interaktioner per inlägg
66,8
Interaktioner per följare
0,9
Inlägg per vecka
1,6

Vinnarinlägg

Bro Väggarage AB/Järesunds…

God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi anställda,vänner och kunder! Vi kör på igen på onsdag den 27/12! Förutom vägunderhåll och renhållningsbiten som kör på utan stopp!

149 interaktionspoäng på 1 111 följare
Bro Väggarage AB/Järesunds…

Lite skyltar,varningsljus och stripningar så ska den snart vara klar!

90 interaktionspoäng på 1 111 följare
Kurstipset: Facebook för företag 1
För dig med begränsade kunskaper i hur man jobbar strategiskt med Facebook. Välkommen till Jakobsberg 20 mars, Örebro 10 april, Göteborg 12 april eller Södertälje 17 april.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Bro Väggarage AB/Järesunds…
21 interaktionspoäng på 1 111 följare
2 mån sedan
Bro Väggarage AB/Järesunds…
30 interaktionspoäng på 1 111 följare
2 mån sedan

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.