67

Instagram-analys av

Wildlife Garden AB

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Wildlife Garden AB. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 34 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Wildlife Garden AB publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,4 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
74
Följarskara
52
Frekvens
58
Följare
2,3K
Interaktioner
8,3K
Interaktioner per inlägg
347
Interaktioner per följare
3,6
Inlägg per vecka
3,4

Vinnarinlägg

Wildlife Garden AB

The long-tailed tit is a social little bird that enjoys sleeping in rows on branches. Tending to be unafraid of humans it´s easy to get a good look at them if you are lucky enough to have them frequent your garden.⠀ Photo: Johan Ander⠀

538 interaktionspoäng på 2 339 följare
Wildlife Garden AB

A male brambling in his winter coat. The males distinctive black head of the summer plumage fades with autumn. Find out more and listen to the bramblings call in our bird school.⠀ Photo: Johan Ander

532 interaktionspoäng på 2 339 följare

Förlorarinlägg

Wildlife Garden AB

Time to finalise the Christmas list!

197 interaktionspoäng på 2 339 följare
Wildlife Garden AB

The tree sparrow is a familiar, everyday site in our gardens and cities. This common bird is seen as a pest in certain areas. In others, such as China and Japan, it is often depicted in paintings. We love the little tree sparrow and it fits perfectly into this beautiful table setting by…

230 interaktionspoäng på 2 339 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.