68

Instagram-analys av

Segersta Equestrian

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Segersta Equestrian. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*68, vilket är 35 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Segersta Equestrian publicerar ett inlägg igenomsnitt 20,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar Segersta Equestrian för oengagerande inlägg. De 29526 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för Segersta Equestrian. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
38
Följarskara
79
Frekvens
100
Följare
29,5K
Interaktioner
8,0K
Interaktioner per inlägg
664
Interaktioner per följare
0,3
Inlägg per vecka
20,6

Vinnarinlägg

Segersta Equestrian

Faithful Boy ready for fas 2 at the stallion test. This four year old is truly amazing to ride. Finger crossed that he’ll be ????????approved. Congratulations @malin.myrman⭐️ Great pic from @kimclundin #madshendeliowitz#segerstaequestrian#futurestar#loveyoungsters#stallion#faithfulboy @equalityline

1 185 interaktionspoäng på 29 526 följare
Segersta Equestrian

Competition kid ! ????????????????

847 interaktionspoäng på 29 526 följare

Förlorarinlägg

Segersta Equestrian
346 interaktionspoäng på 29 526 följare
2 v sedan
Segersta Equestrian

This morning ????????

392 interaktionspoäng på 29 526 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.