63

Instagram-analys av

Hults Bruk Axes

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Hults Bruk Axes. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*63, vilket är 25 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Hults Bruk Axes publicerar ett inlägg igenomsnitt 5,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
58
Frekvens
66
Följare
4,4K
Interaktioner
8,3K
Interaktioner per inlägg
320
Interaktioner per följare
1,9
Inlägg per vecka
5,6

Vinnarinlägg

Hults Bruk Axes

Staying organized with the Akka Foresters Axe while getting the campfire ready. Any tips for staying organized in the outdoors?

617 interaktionspoäng på 4 405 följare
Hults Bruk Axes

The Almike Hatchet will go with you on any adventure. Are you planning any outings for the upcoming week or weekend?

575 interaktionspoäng på 4 405 följare

Förlorarinlägg

Hults Bruk Axes

Up close and personal and working on getting through the half way mark of the week.

201 interaktionspoäng på 4 405 följare
Hults Bruk Axes

Grey sky days but at least we´re out with the American Felling Axe. What´s your go-to axe?

221 interaktionspoäng på 4 405 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.