61

Instagram-analys av

Qvennes skog & Maskin AB

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Qvennes skog & Maskin AB. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*61, vilket är 23 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Qvennes skog & Maskin AB publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,3 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
62
Följarskara
50
Frekvens
62
Följare
1,0K
Interaktioner
6,9K
Interaktioner per inlägg
94,3
Interaktioner per följare
6,6
Inlägg per vecka
4,3

Vinnarinlägg

Qvennes skog & Maskin AB

Ny & fin ms48 ute på jobb uppdrag

294 interaktionspoäng på 1 048 följare
Qvennes skog & Maskin AB

Nice day in south Sweden

291 interaktionspoäng på 1 048 följare

Förlorarinlägg

Qvennes skog & Maskin AB

#blackfriday #cybermonday #cybermondaydeals #cybermondaysale #blackfridaysale #atvvagnar #qvennesskogmaskin #ekagårdslådan #atvbågen #atvbow www.QvennesSkogMaskin.Com intresserad ring eller skicka pm här igenom

11 interaktionspoäng på 1 048 följare
Qvennes skog & Maskin AB
17 interaktionspoäng på 1 048 följare
3 mån sedan

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.