79

Facebook-analys av

Moderaterna i Stockholms läns landsting

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Facebook-aktiviteter från Moderaterna i Stockholms läns landsting. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*79, vilket är 58 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Moderaterna i Stockholms läns landsting publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,7 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
100
Följarskara
53
Frekvens
52
Följare
3,0K
Interaktioner
12,5K
Interaktioner per inlägg
392
Interaktioner per följare
4,2
Inlägg per vecka
1,7

Vinnarinlägg

Moderaterna i Stockholms läns…

Sedan (S) kom till makten och avskaffade kömiljarden har väntetiden till operation ökat markant. Framförallt är det (S)-styrda landsting som har störst problem att uppfylla vårdgarantin. Sverige behöver en ny regering för att du ska få vård i tid! ???? Gilla och dela om du håller med! …

866 interaktionspoäng på 3 019 följare
Moderaterna i Stockholms läns…

Sedan Socialdemokraterna fick regeringsmakten har vårdköerna i Sverige fördubblats, och framförallt i landsting som styrs av just (S). Vi vill därför återinföra den kömiljard som halverade vårdköerna för att garantera att den som behöver vård får det i tid! ???? Gilla och dela om du…

668 interaktionspoäng på 3 019 följare
Kurstipset: Facebook för företag 2
Ger en fördjupad förståelse med målet att öka er konvertering och bygga varumärke. Välkommen till Stockholm 16 maj, Malmö 17 maj eller Göteborg 25 maj.
Fler kurstillfällen >>>

Förlorarinlägg

Moderaterna i Stockholms läns…

Live: Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons om Moderaternas nya paket för trygghet.

68 interaktionspoäng på 3 019 följare
Moderaterna i Stockholms läns…

Se gärna intervjun i morse hos TV4 där Irene Svenonius medverkar. Hon hade i förväg säkerställt med landstingets jurister att det var i sin ordning att hon deltog i beslutet om att tillsätta en extern utredning om NKS på ägarutskottets sammanträde den 2 februari. Nu när det ifrågasätts…

79 interaktionspoäng på 3 019 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.