67

Instagram-analys av

Älmhults kommun

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Älmhults kommun. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*67, vilket är 34 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Älmhults kommun publicerar ett inlägg igenomsnitt 20,6 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
55
Följarskara
51
Frekvens
100
Följare
1,8K
Interaktioner
3,9K
Interaktioner per inlägg
92,9
Interaktioner per följare
2,2
Inlägg per vecka
20,6

Vinnarinlägg

Älmhults kommun

Hej! Här är vi ett gäng habiliteringsassistenter som jobbar på Kompaniet, daglig verksamhet. Vi skapar arbete och sysselsättning för personer inom LSS och SOL. I veckan ska ni få följa oss i vårt arbete på Kompaniet, Fokus, Kringlan och kommun cafét, som alla ingår inom daglig…

192 interaktionspoäng på 1 776 följare
Älmhults kommun

Den 2 oktober 2012 slog vi upp portarna till våran second hand butik med inriktning på barnsaker. Vi sorterar, tvättar alla kläder, diskar leksaker och prismärker tillsammans med deltagarna. Alla får skänka saker hit och pengarna går tillbaka till deltagarna i form av material, utflykter och…

179 interaktionspoäng på 1 776 följare

Förlorarinlägg

Älmhults kommun

Vi får ofta telefonsamtal och mail från medborgare som undrar över vilka bestämmelser som gäller för just deras fastighet. Med hjälpa av vårt kartprogram kan vi mäta och beräkna och även få fram all information för fastigheten #älmhultskommun #jobbaiälmhultskommun

34 interaktionspoäng på 1 776 följare
Älmhults kommun

Många har säkert hört talas om planlagt område men vet kanske inte vad det innebär. Till ett planlagt område finns det en detaljplan som berättar vad man får använda sin fastighet till och hur mycket man får bygga. I Älmhult har vi ca 160 stycken detaljplaner och alla förvaras i Kuben…

35 interaktionspoäng på 1 776 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.