68

Instagram-analys av

CARLINGS

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från CARLINGS. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*68, vilket är 36 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. CARLINGS publicerar ett inlägg igenomsnitt 6,2 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

Tråkiga inlägg. Tyvärr publicerar CARLINGS för oengagerande inlägg. De 43642 följarna gillar, kommenterar eller delar inte inläggen tillräckligt mycket. Och om en följare inte nån gång ibland visar att de uppskattar inläggen, så kommer de att se färre och färre av dem i sitt nyhetsflöde. Så sträng är algoritmen. Många tror att om de har 2 000 följare, så når deras inlägg 2 000 personer. Tvärtom når man kanske 0,5-1 % av dem om man inte har koll på vilka strängar man ska spela.

Det hade inte skadat med en praktiskt, hands-on kurs med Nischad Utbildning för CARLINGS. Vi har kurser för alla stora sociala medier.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
43
Följarskara
95
Frekvens
68
Följare
43,6K
Interaktioner
184,3K
Interaktioner per inlägg
1,0K
Interaktioner per följare
4,2
Inlägg per vecka
6,2

Vinnarinlägg

CARLINGS

It´s Rexmas contest time again! Like this picture, tag a friend and follow @carlings_official, for a chance of winning a 1000kr/100€ Carlings gift card! We´re announcing one winner in the comments tomorrow.????????????

4 066 interaktionspoäng på 43 642 följare
CARLINGS

WIN THIS @dickies OUTFIT!

3 648 interaktionspoäng på 43 642 följare

Förlorarinlägg

CARLINGS

Christmas preparations with Rex! Today: Cutting the Rexmas tree.

69 interaktionspoäng på 43 642 följare
CARLINGS

Christmas preparations with Rex The X-Mas T.Rex! Today Rex is wrapping Christmas presents.

210 interaktionspoäng på 43 642 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.