70

Instagram-analys av

Saab

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Saab. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*70, vilket är 41 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Saab publicerar ett inlägg igenomsnitt 4,7 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
51
Följarskara
92
Frekvens
63
Följare
42,2K
Interaktioner
57,6K
Interaktioner per inlägg
1,7K
Interaktioner per följare
1,4
Inlägg per vecka
4,7

Vinnarinlägg

Saab

Here it is! Excited to reveal our all-new GlobalEye early warning & control solution #GlobalEye #radar #awacs #avgeek

4 031 interaktionspoäng på 42 193 följare
Saab

Incoming. The #Saabinthesky image of the week brings the Saab SK 35 Draken to your screen. This legendary fighter was used by Swedish, Finnish, Danish and Austrian air forces back in the day. Photo courtesy of @peter_brauns_aviation #aviation #instaaviation #airforce #military #avgeek

3 392 interaktionspoäng på 42 193 följare

Förlorarinlägg

Saab

Competition! Just as last year we want to give you the opportunity to win a 2018 calendar to hang on your wall! This year the winners can choose between a Ground Combat and a Missile Systems calendar. How to win? Share your best image showing one of our land products in use. Either on Insta or…

559 interaktionspoäng på 42 193 följare
Saab

Perpectives. Our submarines are giants on land - but smooth and agile when in their natural habitat, where they can stay submerged for a long time. Part of our legacy for the coming A26. #navalwednesday #saabinthesea

623 interaktionspoäng på 42 193 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.