69

Instagram-analys av

ALLEY CHOPPERS

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från ALLEY CHOPPERS. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*69, vilket är 38 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. ALLEY CHOPPERS publicerar ett inlägg igenomsnitt 1,9 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
81
Följarskara
51
Frekvens
53
Följare
1,3K
Interaktioner
5,4K
Interaktioner per inlägg
233
Interaktioner per följare
4,0
Inlägg per vecka
1,9

Vinnarinlägg

ALLEY CHOPPERS

61 & 65 date

527 interaktionspoäng på 1 344 följare
ALLEY CHOPPERS

My man @beshan48 with a pair of the lowers I do.

420 interaktionspoäng på 1 344 följare

Förlorarinlägg

ALLEY CHOPPERS

???????? Avesta fest

76 interaktionspoäng på 1 344 följare
ALLEY CHOPPERS

Last job done in 2017. Let’s go do some crimes ????

112 interaktionspoäng på 1 344 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.