66

Instagram-analys av

Sapmi Nature

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Sapmi Nature. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*66, vilket är 32 % bättre än medianen.

Veckans tips

Bra publiceringsfrekvens. Sapmi Nature publicerar ett inlägg igenomsnitt 3,1 gånger i veckan. Det är alldeles utmärkt! Men man bör ställa sig frågan om man verkligen hinner skapa kvalitetsinlägg med såpass hög publiceringsfrekvens. Ibland kan det vara nyttigt att ägna mer tid åt inläggen, och publicera mer sällan.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
73
Följarskara
51
Frekvens
57
Följare
1,4K
Interaktioner
4,7K
Interaktioner per inlägg
197
Interaktioner per följare
3,4
Inlägg per vecka
3,1

Vinnarinlägg

Sapmi Nature

Nice evening at Sapmi Nature Camp #sapminature #sapmi #swedishlapland #adventuretravel #arctic #winter

309 interaktionspoäng på 1 381 följare
Sapmi Nature

On our way to indigenous owned and operated Sapmi Nature Camp. Come and experience our world! #sapminature #sapmi #ecolodge #nationalgeographic #swedishlapland #glamping #winter #arctic #adventuretravel

298 interaktionspoäng på 1 381 följare

Förlorarinlägg

Sapmi Nature

New perspectives - a room in nature. Link in bio

92 interaktionspoäng på 1 381 följare
Sapmi Nature

How is your commute to work? #sapmi #sapminature #swedishlapland #winter #snow

99 interaktionspoäng på 1 381 följare

Interaktioner per inlägg

Andra intressanta kanaler

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.