65

Instagram-analys av

Gränsfors Bruk

Nischad Utbildning har analyserat de senaste 3 månadernas Instagram-aktiviteter från Gränsfors Bruk. Under den här tiden har de uppnått en NU-poäng*65, vilket är 30 % bättre än medianen.

Veckans tips

Publicerar för sällan. Gränsfors Bruk publicerar ett inlägg igenomsnitt 0,7 gånger i veckan. Det är tyvärr lite lågt. Man bör ligga på minst 2-3 inlägg per vecka för att upprätthålla algoritmens respekt för en. Det finns sätt att åstadkomma detta trots att man har annat att göra.

NU-poängens beståndsdelar

Engagemang
57
Följarskara
88
Frekvens
34
Följare
38,6K
Interaktioner
29,7K
Interaktioner per inlägg
2,5K
Interaktioner per följare
0,8
Inlägg per vecka
0,7

Vinnarinlägg

Gränsfors Bruk

Gränsfors Wildlife Hatchet ???? Thanks for the great photo @iskogochmark! #gransforsbruk #axes #yxor

4 439 interaktionspoäng på 38 580 följare
Gränsfors Bruk

We wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year ????

3 500 interaktionspoäng på 38 580 följare

Förlorarinlägg

Gränsfors Bruk

After forging the focus turns to grinding and sharpening the edge of the axe. Here is Arne Larsson grinding the large splitting axe. #gransforsbruk #gransfors #axes #yxor

1 154 interaktionspoäng på 38 580 följare
Gränsfors Bruk

Information is important. As part of its desire to provide more information about axes, and about the thoughts and values of the company, Gränsfors Bruk has produced its very own Axe Book. The book describes the company’s philosophy, different models of axe, how the axes are made and how an axe…

1 507 interaktionspoäng på 38 580 följare

Interaktioner per inlägg

Vad är NU-poäng?

NU-poängen (Nischad Utbildning) är ett kvalitetsvärde som Nischad Utbildning har utformat. Det är ett värde mellan 0 och 100 som baseras på de senaste 3 månadernas aktiviteter i de sociala medierna. NU-poängen bygger på följande:

Ett vanligt företag/organisation bör ligga kring 50 NU-poäng eller högre. Ett värde långt under 50 visar på en problematik som behöver åtgärdas. De flesta parametrar i NU-poängen baseras på ditt och andra verksamheters medianvärden och inte medelvärden. Enstaka toppar eller bottennapp påverkar därför inte resultatet. Det är genomgående hög "vardagskvalitet" som premieras.